Loodi MTÜ Eesti Psühhedeeliateaduse Ühing

Asutamiskoosolek toimus Tallinnas 14. septembril, meil on 10 asutajaliiget, neist 4 juhatuses. Eesti Psühhedeeliateaduse Ühing registreeriti 1. oktoobril 2018. Ühingu tööplaan on koostamisel, ühinguga saab ühendust aadressil psyhhedeelia(att)gmail.com. Liikmeksastumise avalduse blanketi leiab aadressilt: http://kodu.ut.ee/~hellex/yhing/avaldus.docx