Eesti psühhedeeliateaduse ühing

MTÜ

Ühingu Tutvustus

Psühhedeeliateaduse ühing liidab inimesi, kes on huvitatud psühhedeelse ning enteogeense toimega ainete ja nende manustamisele järgnevate kogemuste teaduslikust mõistmisest. Meie eesmärkideks on taoliste kogemuste teadusliku mõistmise edendamine ning psühhedeelse toimega aineid kasutavate inimeste ja nende lähedaste õiguste kaitse ning elukvaliteedi tõstmine.
Tegeleme valdkondliku teabe hankimise ning levitamisega ja osaleme teaduslikult põhjendatud ettepanekutega psühhedeelsete ainete ühiskondliku regulatsiooni teemalises diskussioonis.

 

Estonian Association for Psychedelic Science

We are a voluntary association of people interested in scientific understanding of psychedelics, entheogens and experiences that they enable. Our aim is to advance scientific understanding of psychedelics, entheogens and experiences that they enable, and to protect rights and increase quality of life of people who use psychedelics. We educate ourselves and the society about psychedelics, support people who use psychedelics, support research about psychedelics, collaborate with other psychedelic organizations and participate in discussions about reasonable regulation of psychedelics and entheogens with reasonable evidence-based arguments.

#ThankYouPlantMedicine

HAS PLANT MEDICINE MADE YOU A BETTER PERSON? Let’s create a massive wave of gratitude and finally end the stigma.